Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 7 năm 2020

The Vietage tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời cho bạn biết về các quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Điều quan trọng là bạn phải đọc tuyên bố này cùng với bất kỳ tuyên bố quyền riêng tư hoặc tuyên bố về việc xử lý hợp lý nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo và chính sách quyền riêng tư khác và không nhằm mục đích thay thế cho chúng.

Tuyên bố về quyền riêng tư này được cung cấp ở định dạng theo phần, vì vậy bạn có thể nhấp vào các khu vực cụ thể được nêu dưới đây.

 • Đơn vị kiểm soát dữ liệu
 • Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?
 • Các mục đích mà chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn
 • Tiết lộ dữ liệu cá nhân
 • Chuyển dữ liệu ra quốc tế
 • Lưu giữ dữ liệu
 • Quyền lợi của bạn
 • Bảo mật dữ liệu
 • Cookie
 • Trách nhiệm pháp lý
 • Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp và/hoặc thông lệ kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Thông báo này để biết các thay đổi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

 

Đơn vị kiểm soát dữ liệu

Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Tuyên bố về quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài, vì vậy khi chúng tôi đề cập đến “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi đang đề cập đến pháp nhân có liên quan chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn.

Trang web này

Đơn vị kiểm soát dữ liệu của trang web này là Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài, có địa chỉ đăng ký tại Ghềnh Ráng, Bãi Dài, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]

Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi, trừ khi đã có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép con bạn gửi Dữ liệu Cá nhân mà không có sự cho phép của bạn.

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Khi rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên đọc tuyên bố về quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

 

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Tuyên bố về quyền riêng tư này cũng nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng trang web này (và các dịch vụ khác được cung cấp bởi The Vietage (“Dịch vụ”) mà qua đó bạn truy cập Tuyên bố về Quyền riêng tư này), bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn có thể cung cấp khi bạn sử dụng:

 • Các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như các trang web do The Vietage sở hữu hoặc kiểm soát, các trang mạng xã hội, thông báo email định dạng HTML; hoặc
 • Các hoạt động tương tác ngoại tuyến, khi bạn đến thăm hoặc du lịch với tư cách khách, liên hệ với trung tâm cuộc gọi của chúng tôi hoặc thông qua các hoạt động tương tác ngoại tuyến khác.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm cả thông qua trang web này:

 • Các hoạt động tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc bằng cách khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trực tuyến khi đặt vé tàu, đăng ký nhận bản tin hoặc tham gia khảo sát, cuộc thi hoặc ưu đãi khuyến mại.
 • Các công nghệ tự động hoặc hoạt động tương tác. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động và quy luật duyệt xem của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tuyên bố về cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các mục đích mà chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn Dịch vụ, để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như để bảo vệ chúng tôi và khách của chúng tôi như được nêu chi tiết bên dưới.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau. Việc xử lý dữ liệu này có thể có nhiều cơ sở pháp lý tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp có nhiều cơ sở được nêu dưới đây:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích sau:

 • Thực hiện các nghĩa vụ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như tạo và quản lý giao dịch đặt vé và hành trình của bạn với chúng tôi, thanh toán, đáp ứng các yêu cầu của bạn, giám sát việc sử dụng dịch vụ theo mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, chẳng hạn như yêu cầu dịch vụ;
 • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá các dịch vụ của chúng tôi, cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo hợp đồng đã ký kết giữa bạn và chúng tôi;
 • Cá nhân hóa dịch vụ và thông tin trao đổi của chúng tôi: cá nhân hóa nội dung và điều chỉnh trải nghiệm và ưu đãi khách hàng kỹ thuật số của chúng tôi, tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng để phát triển các chương trình tiếp thị được nhắm mục tiêu, bản tin và chương trình khuyến mãi. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm và lưu thông tin về sự cho phép của bạn để chọn và tham gia vào bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị được trình bày chi tiết hơn trong phần Tiếp thị bên dưới. Việc cá nhân hóa trang web của chúng tôi dựa trên các tùy chọn của bạn được đề cập trong [Chính sách cookie];
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: tuân thủ luật pháp hiện hành, chẳng hạn như luật về quyền riêng tư tại địa phương, phòng chống gian lận hoặc rửa tiền, điều tra của cảnh sát và điều tiết du lịch.
 • Sự an toàn và an ninh nhằm duy trì sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng, đồng thời bảo vệ tài sản và nhân viên của chúng tôi.

Trang web này

Quy trình đặt vé: Để quản lý các yêu cầu đặt vé do người dùng thực hiện, bao gồm cả mọi hành động sửa đổi và hủy bỏ cũng như thông tin xác nhận về các giao dịch này, để quản lý việc thanh toán hoặc trả trước theo yêu cầu. Nếu người dùng đồng ý nhận thông tin tiếp thị trực tiếp – bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về các sự kiện và khuyến mại cá nhân, bạn cũng có thể đăng ký và hủy đăng ký nếu muốn. Cơ sở pháp lý cho các quy trình này là việc thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp của chúng tôi và sự đồng ý của người dùng.

Bản tin. Thông tin tiếp thị trực tiếp – gửi cho bạn các ưu đãi khuyến mại và chi tiết sự kiện, đăng ký và hủy đăng ký cho bạn khi bạn yêu cầu. Cơ sở pháp lý cho các quy trình này là sự đồng ý của người dùng.

Quản lý các yêu cầu chung. Để quản lý thông tin trao đổi, cung cấp thông tin và phản hồi các yêu cầu chung từ người dùng thông qua các kênh có sẵn cho mục đích này trên trang web hoặc các chức năng Liên hệ với chúng tôi khác. Để quản lý yêu cầu đặt vé hoặc dịch vụ liên quan đến việc đặt vé. Để nhận phản hồi về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp. Cơ sở pháp lý cho các quy trình này là sự đồng ý của người dùng, việc thực hiện hợp đồng và lợi ích hợp pháp.

 

Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân có thể giúp nhận dạng người đó. Thông tin này không bao gồm dữ liệu đã xóa thông tin về danh tính (“Dữ liệu tổng hợp”).

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã sắp xếp theo các mục đích khác nhau như sau:

 • Thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại);
 • Thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ thanh toán, địa chỉ thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng);
 • Dữ liệu nhân khẩu học (chẳng hạn như tuổi, giới tính, quốc gia và ngôn ngữ ưa dùng);
 • Thông tin liên quan đến việc đặt, lưu trú hoặc ghé thăm của bạn (bao gồm cửa hàng bạn đã đến, ngày khởi hành và hàng hóa và dịch vụ đã mua);
 • Thông tin cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của bạn và/hoặc điều tiết cụ thể;
 • Bản sao thư từ của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi;
 • Sở thích và tùy chọn của bạn;
 • Phản hồi và câu trả lời khảo sát;
 • Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác với trang web và mạng của chúng tôi; và
 • Thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập các danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt sau đây về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, và dữ liệu di truyền và sinh trắc học). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về sức khỏe của bạn như các chứng dị ứng thực phẩm hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn Dịch vụ và sự hiếu khách ở mức cao nhất, và để làm như vậy, chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các bên sau:

 • Minor Hotels. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc tập đoàn Minor Hotels cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, chẳng hạn như cung cấp và cá nhân hóa Dịch vụ, trao đổi thông tin với bạn, tạo điều kiện tổ chức các chương trình khách hàng thân thiết và mục đích kinh doanh của chúng tôi. Minor Hotel Group Limited là bên chịu trách nhiệm quản lý Dữ liệu cá nhân được đồng kiểm soát. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân mà bạn dùng để đặt chỗ với cơ sở để thực hiện và hoàn tất việc đặt chỗ của bạn. Các công ty được chỉ định là chủ sở hữu và bên nhận nhượng quyền của Thương hiệu.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Ví dụ: chúng tôi đang hoạt động trong tư cách đại lý chính thức thay mặt nhà điều hành đường sắt Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cung cấp dịch vụ vận tải, các nhà cung cấp dịch vụ khác có thể bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, dịch vụ tiếp thị cho chúng tôi.
 • Cơ quan hành chính công và cảnh sát. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho cơ quan hành chính công và cảnh sát theo yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định và hợp tác với các cơ quan này trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu và theo hướng dẫn của chúng tôi.

 

Chuyển dữ liệu ra quốc tế

Là một thành viên của một chuỗi khách sạn toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn qua nhiều khu vực pháp lý trong chừng mực cần thiết cho các mục đích mà Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các địa điểm sau:

 • Các quốc gia mà chúng tôi có văn phòng;
 • Các quốc gia mà chúng tôi quản lý và điều hành khách sạn, cơ sở lưu trú và/hoặc phòng kinh doanh; và
 • Các quốc gia có trụ sở của các nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn và chuyên gia tư vấn bên thứ ba của chúng tôi, và các quốc gia này thay đổi tùy từng thời điểm.

Khi Dữ liệu cá nhân được chuyển đến một quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn so với quốc gia mà thông tin được thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin và quyền riêng tư của bạn được bảo vệ theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành. Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được áp dụng cho dữ liệu đó bằng cách đảm bảo thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:

 • Khi chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể để cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp cho phép thực thi các quyền của chủ thể dữ liệu, bao gồm cả các biện pháp khắc phục hợp pháp hiệu quả theo các quy định và phương pháp do Ủy ban quy định và công bố.
 • Chúng tôi có thể sử dụng sự đồng ý của các chủ thể dữ liệu cũng như bất kỳ quy định nào khác có trong luật hiện hành.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể mà chúng tôi sử dụng khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích là cơ sở cho chúng tôi thu thập dữ liệu, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ xảy ra kiện tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ tổn hại do việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có có thể đạt được các mục đích đó thông qua các phương tiện khác không, và các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hiện hành hoặc các yêu cầu khác của quốc gia liên quan.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về khoảng thời gian lưu giữ sau:

 • Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo cơ sở pháp lý là mối quan hệ hợp đồng sẽ được lưu trữ trong toàn bộ thời gian tồn tại của mối quan hệ hợp đồng và khi quan hệ đó đã kết thúc cho đến khi hết trách nhiệm của cả hai bên.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo cơ sở pháp lý là nghĩa vụ pháp lý sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ này.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo cơ sở pháp lý là lợi ích hợp pháp của chúng tôi sẽ được lưu trữ cho đến khi lợi ích này kết thúc
 • Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo cơ sở pháp lý là sự đồng ý sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý này. Đối với nội dung tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn, bạn có thể chọn không nhận nội dung này thông qua các phương tiện được cung cấp trong mỗi nội dung này.

Thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu giữ các yếu tố cụ thể trong dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong tuyên bố về việc lưu giữ của chúng tôi, và bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp tuyên bố này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

Quyền lợi của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về các quyền này:

Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn
Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Quyền này cho phép bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không.

Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn
Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Quyền này cho phép bạn đính chính mọi dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn
Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), trong trường hợp chúng tôi có thể đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc chúng tôi buộc phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đáp ứng yêu cầu xóa của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể. Lý do này sẽ được thông báo cho bạn, nếu có thể, vào thời điểm bạn yêu cầu.

Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích hợp pháp của một bên thứ ba) và bạn gặp phải một tình huống cụ thể khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này vì bạn cảm thấy việc dó sẽ ảnh hưởng đến các quyền cơ bản và quyền tự do của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở pháp lý chính đáng để xử lý thông tin của bạn, và cơ sở này sẽ được ưu tiên áp dụng thay vì các quyền và quyền tự do của bạn.

Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 1. Nếu bạn muốn chúng tôi xác định độ chính xác của dữ liệu.
 2. Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu theo cách bất hợp pháp, nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó.
 3. Khi bạn cần chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu đó vì bạn cần dữ liệu đó để đưa ra, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý.
 4. Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh xem liệu chúng tôi có cơ sở pháp lý được ưu tiên áp dụng để sử dụng dữ liệu đó hay không.

Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn
Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc một bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn (hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn) dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và đọc được bằng máy. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng vào ban đầu hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý
Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào nếu chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu điều này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Nếu bạn không muốn nhận các email liên quan đến tiếp thị nữa, bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị bằng cách truy cập [trang hủy đăng ký] của chúng tôi hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Email: [email protected]; hoặc
 • Địa chỉ gửi thư: 88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok Metropolis 10110, Thailand

Trong một số trường hợp nhất định khi luật pháp hiện hành cho phép, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Những gì chúng tôi có thể cần ở bạn

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để chúng tôi có thể phản hồi sớm hơn cho bạn.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, được đưa ra quá nhiều lần hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợp này và chúng tôi sẽ cho biết lý do từ chối.

Thời hạn trả lời

Chúng tôi cố gắng phản hồi tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng hoặc trong khung thời gian quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật thông tin cho bạn.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác cần đến dữ liệu đó để thực hiện công việc của họ. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp để đối phó với bất kỳ lỗi vi phạm dữ liệu cá nhân đáng ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về lỗi vi phạm nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie (các tệp nhỏ được lưu trong trình duyệt của bạn) và các kỹ thuật khác như đèn hiệu web (tệp hình ảnh nhỏ, rõ ràng được sử dụng để theo dõi chuyển động của bạn trên trang web của chúng tôi). Chúng thu thập thông tin cho chúng tôi về cách bạn sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan đến web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng chúng để tổng hợp các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web.

Điều này giúp chúng tôi xây dựng trang web sao cho phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie vĩnh viễn (cookie được liên kết với trình duyệt của bạn) để ghi lại thông tin chi tiết của bạn, từ đó chúng tôi có thể nhận ra bạn nếu bạn truy cập lại trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn từ chối cookie hoặc thiết lập để trình duyệt cho bạn biết mỗi khi một trang web cố gắng đặt cookie. Để biết thêm thông tin về cookie, hãy truy cập www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org, tại đó bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về cách tắt cookie.

Loại cookie chúng tôi sử dụng trên trang web này bao gồm:

Cookie cực kỳ cần thiết: Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt được trong hệ thống của chúng tôi. Các cookie này thường chỉ được đặt để phản hồi với những hành động do bạn thực hiện tương đương với một yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn bảo mật, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt của mình chặn hoặc thông báo cho bạn về những cookie này, nhưng khi đó một số phần của trang web sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie này để phân tích và xác định hành vi của khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo dõi địa chỉ IP trên thiết bị bạn đang sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Khi có thể, chúng tôi kết hợp dữ liệu về hành vi trực tuyến của bạn trên web với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để phân tích hành vi trên trang web của chúng tôi và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Cookie quảng cáo: Các cookie này có thể được các đối tác quảng cáo của chúng tôi đặt thông qua trang web của chúng tôi. Các công ty đó có thể sử dụng và chia sẻ các cookie này để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp trên các trang web khác. Điều này dựa trên chức năng xác định riêng trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ thấy ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn.

Cookie tương tác: Những cookie này được sử dụng để cung cấp chức năng bổ sung cho trang web và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn nếu chúng bị tắt. Chúng được sử dụng để cho phép các tiện ích nâng cao cho trò chuyện trực tiếp nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc các tiện ích cảnh báo thu hút sự chú ý của bạn đến các thông tin cập nhật và ưu đãi độc quyền. Những cookie này có thể theo dõi hành trình khách hàng của bạn để cá nhân hóa dịch vụ hỗ trợ và thông báo được cung cấp.

Nếu bạn muốn chặn cookie, vui lòng truy cập:

 • Google AdWords – https://adssettings.google.com/authenticated
 • Facebook Pixel – Bạn có thể tắt bất kỳ cookie nào trong số này hoặc các công nghệ tương tự thông qua phần cài đặt trình duyệt của mình.
 • Twitter Advertising – Bạn có thể tắt các quảng cáo được cá nhân hóa thông qua phần cài đặt Twitter của mình bằng cách truy cập vào phần “Nội dung được quảng cáo” và “Cá nhân hóa”.
 • Google Analytics – Bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ cookie nào trong số này thông qua phần cài đặt trình duyệt của mình hoặc bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung của trình duyệt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ cookie nào trong số này thông qua phần cài đặt trình duyệt hoặc thay đổi cài đặt cookie của mình.

 

Trách nhiệm pháp lý

Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

Bạn đảm bảo rằng bạn đã thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào là chủ thể của dữ liệu mà bạn cung cấp (nếu bạn đã làm như vậy) về các điểm được đề cập trong tuyên bố về quyền riêng tư này. Ngoài ra, bạn đảm bảo rằng bạn đã có được sự cho phép của họ để cung cấp dữ liệu của họ cho chúng tôi cho các mục đích đã nêu.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào được cung cấp và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho chúng tôi hoặc cho bên thứ ba.

 

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi thường xuyên xem xét Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình. Ở đầu trang này, bạn sẽ thấy ngày mà Tuyên bố về Quyền riêng tư được sửa đổi lần gần đây nhất và đó cũng là ngày mà mọi thay đổi sẽ có hiệu lực. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Tuyên bố về Quyền riêng tư đã sửa đổi.

Nếu bạn muốn xem lại phiên bản của Tuyên bố về Quyền riêng tư có hiệu lực ngay trước bản sửa đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ[email protected].

Một điều quan trọng nữa là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn phải là dữ liệu chính xác và hiện thời. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi trong thời gian bạn vẫn còn giữ mối quan hệ với chúng tôi.