Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) này vì những điều kiện này tạo thành cơ sở để chúng tôi chấp nhận các yêu cầu đặt vé trên The Vietage (“Tàu”). Các Điều khoản và điều kiện dưới đây dành cho các giao dịch đặt vé được thực hiện trực tiếp qua trang web của Tàu do Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài quản lý.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này tùy từng thời điểm bằng cách cập nhật trang này. Các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng. Việc sử dụng một số phần hoặc tính năng của trang web có thể bị chi phối bởi Điều khoản và Điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo phù hợp về các Điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Chính sách Bảo lãnh

Cần có thẻ tín dụng hợp lệ để đặt vé. Bạn phải xuất trình thẻ tín dụng đã dùng vào thời điểm đặt phòng cùng với giấy tờ tùy thân khi đến ga. Nhân viên sẽ đóng dấu hoặc quẹt thẻ khi bạn làm thủ tục.

Khi xuống Tàu, khách sẽ phải thanh toán tất cả các khoản phí cho các dịch vụ được cung cấp, và khi cần thiết, thẻ tín dụng sẽ được Tàu ghi nợ để thu các khoản phí.

Tàu sẽ ghi nợ thẻ tín dụng cho tất cả các trường hợp hủy đặt vé, vắng mặt hoặc bất kỳ thiệt hại nào do khách gây ra cho Tàu dù phát sinh theo cách nào đi nữa.

Giao dịch này cấu thành một giao dịch điện tử và một thỏa thuận ràng buộc trong đó khách cho phép Tàu ghi nợ thẻ tín dụng như đã nêu ở trên và không cần khách ký tên để được ủy quyền ghi nợ.

Chính sách Thanh toán và Tiền gửi

Bạn cần thanh toán đầy đủ tại thời điểm đặt vé. Tất cả các khoản thanh toán không được hoàn lại.

Chính sách Hủy đặt vé

Mỗi chuyến đi đặt với The Vietage đều phải tuân theo Chính sách Hủy đặt vé. Nếu không đến làm thủ tục vào ngày khởi hành đã đặt trước, khách sẽ phải chịu một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt vé với giá đã đặt.

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các giao dịch đặt vé trong trường hợp khách hàng đã cung cấp thẻ tín dụng không hợp lệ, tham gia vào hoạt động gian lận hoặc không phù hợp, hoặc đặt vé có sai sót hoặc là kết quả của một sai sót nào đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các giao dịch đặt vé nếu chúng không tuân thủ Điều khoản của chúng tôi. Nếu khách chọn thay đổi ngày khởi hành, họ sẽ phải trả một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt vé theo giá đã đặt. Trong các trường hợp hủy đặt vé nói trên, The Vietage không có nghĩa vụ đảm bảo rằng còn chỗ khác để đặt. Khách sẽ cần đặt vé mới với mức giá tốt nhất tại thời điểm đặt vé mới.

Là một điều kiện để sử dụng trang web này, bạn đồng ý cung cấp chứng từ thanh toán cho bộ phận đặt vé trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đặt vé và nêu rõ mã số xác nhận đặt vé trên chứng từ thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khoản phí ngân hàng và/hoặc chi phí cần thiết để hoàn thành (các) giao dịch ngân hàng

Hơn nữa, bạn xác nhận rằng giao dịch đặt vé có thể bị Tàu hủy bỏ nếu chứng từ thanh toán không được gửi đến bộ phận đặt vé trong vòng 48 giờ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản phạt hủy đặt vé hoặc vắng mặt có thể phát sinh và qua đây xác nhận rằng việc đặt vé và thông tin liên hệ cá nhân được cung cấp là chính xác cho mục đích xác thực của Tàu.

Lỗi về giá

The Vietage có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu có thông tin không chính xác liên quan đến giá cả hoặc dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

Ngoại tệ

Chỉ các loại tiền được xác nhận trong giao dịch đặt vé của bạn được xác nhận.

Các thay đổi

Trong một số trường hợp hiếm gặp mà Tàu không thể cung cấp các dịch vụ như đã xác nhận trước đó, Tàu sẽ tuân thủ tiêu chuẩn nghĩa vụ của mình bằng cách cam kết cung cấp cho khách một phương tiện đi lại thay thế ở mức độ bằng hoặc tốt hơn và khách không phải trả phí. Nếu không có phương tiện đi lại ở mức độ bằng hoặc tốt hơn, có thể cần phải cung cấp cho khách phương tiện thay thế ở hạng thấp hơn. Trong trường hợp đó, phần giảm trừ trong chi phí sẽ được hoàn trả cho khách.

Các lựa chọn thay thế được cung cấp theo quyết định của The Vietage. Nếu khách muốn chọn một phương tiện đi lại theo tiêu chuẩn khác với điều kiện này, thì khách sẽ phải trả các khoản chênh lệch.

Tuyên bố miễn trừ

Là một điều kiện để sử dụng trang web này, bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho mọi mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Mặc dù tùy từng thời điểm, The Vietage có thể theo dõi hoặc xem xét các cuộc thảo luận, trò chuyện, bài đăng, dữ liệu được truyền gửi, bảng thông báo và nội dung tương tự trên trang web này, nhưng The Vietage không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ nội dung tại vị trí nào hoặc cho bất kỳ nội dung nào có tính chất lỗi, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, lừa đảo, khiêu dâm, đồi trụy, thô tục, nguy hiểm hoặc không chính xác có trong bất kỳ thông tin nào trong các vị trí đó trên trang web. Bạn không được phép đăng hoặc truyền gửi bất kỳ tài liệu nào có tính chất bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, xúc phạm, khích động, khiêu dâm hoặc thô tục hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là phạm tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. The Vietage sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo The Vietage tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Giới hạn Trách nhiệm

Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản này, Vietage và các công ty thành viên của mình đóng vai trò là đại lý chính thức thay mặt cho các nhà khai thác đường sắt. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ vận chuyển, vì vậy chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về dịch vụ đặt vé của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch đặt vé được thực hiện với chúng tôi thông qua tài khoản của bạn, cũng như bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu nếu bạn vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc sử dụng sai cách dịch vụ đặt vé của chúng tôi. Trong phạm vi được phép theo luật pháp hiện hành, The Vietage sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng về bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất khả năng sử dụng, mất cơ hội phát sinh từ việc thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này.

Bảo hiểm

The Vietage khuyên bạn nên mua Bảo hiểm Du lịch Toàn diện. Chúng tôi đề xuất rằng chính sách này nên bao gồm nhưng không giới hạn ở phạm vi bảo hiểm sau – tổn thất thanh toán khi hủy chuyến, mất mát hoặc hư hỏng hành lý cá nhân, mất tiền và chi phí y tế.

Liên kết với Bên thứ ba

The Vietage không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết. The Vietage chỉ cung cấp các liên kết như vậy để thuận tiện cho bạn và việc cung cấp bất kỳ liên kết nào không hàm ý rằng The Vietage đã chứng thực, điều tra hoặc xác minh trang web được liên kết hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó.

Luật Điều chỉnh và Khu vực tài phán

Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mô tả trong và có sẵn thông qua trang web có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn. Chúng tôi không cam kết rằng các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trong trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trang web được vận hành từ Việt Nam và được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam.